HOME  •  CONVENTIONEEL  •  GEïMPROVISEERD  •  ERVARING  •  LINKS  •  REFERENTIES  •  BLOG  •  CONTACT
 

Blog

 

Vooronderzoek, het belang van een goede eerste stap

Het vooronderzoek is de eerste stap in het proces ‘opsporen conventionele explosieven’. Een vooronderzoek bepaalt – op grond van geraadpleegd en geanalyseerd historisch feitenmateriaal – of er voor een gebied een aantoonbaar bovenmatig risico geldt op aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Afbakenen van verdachte gebieden op basis van historisch feitenmateriaal is echter geen ‘exacte wetenschap’. In een beperkte tijd en met een afgebakend budget tracht de onderzoeker voldoende feitelijk bronmateriaal te raadplegen, op basis waarvan hij het gerede vermoeden op aantreffen van CE, al dan niet kan onderbouwen.

lees meer

 

Aardlagen