HOME  •  CONVENTIONEEL  •  GEïMPROVISEERD  •  ERVARING  •  LINKS  •  REFERENTIES  •  BLOG  •  CONTACT
SUBSIDIE  •  ONDERZOEK  •  ANALYSE  •  KEUZE  •  PLAN  •  OPSPORING  •  AFLOOP

Conventioneel

Als opdrachtgever/werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde uitvoering van grondwerkzaamheden. Volgens de Arbowet moeten vooraf alle risico’s in beeld worden gebracht. Dat geldt ook voor in de grond achtergebleven, niet geëxplodeerde explosieven.

Blindganger

Tussen de 10 en 15 procent van alle conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn als ‘weigeraar’ of ‘blindganger’ in de bodem achtergebleven. Verder werd overtollige munitie vaak begraven of in het water gedumpt.

Onafhankelijk opsporingsadvies

Om professioneel én effectief met deze specialistische vraag te kunnen  omgaan, is het voor een opdrachtgever absoluut aan te raden een onafhankelijk adviseur zoals Expload te raadplegen. Wij kennen de markt van binnenuit.

Stappenplan

In 7 stappen leidt Expload u naar een veilige ondergrond:

1. Subsidie
2. Onderzoek
3. Analyse
4. Keuze
5. Plan
6. Opsporing
7. Afloop