HOME  •  CONVENTIONEEL  •  GEïMPROVISEERD  •  ERVARING  •  LINKS  •  REFERENTIES  •  BLOG  •  CONTACT
 

John Blokvoort

John Blokvoort heeft zijn sporen binnen het vakgebied ruimschoots verdiend. Hij begon in 1984 bij Defensie als  munitietechnicus. Drie jaar later stapte hij over naar het Explosievenopruimingscommando van de landmacht in Culemborg.

Buitenlandse missies

Na 18 jaar in diverse functies – inclusief verschillende buitenlandse missies – verliet hij Defensie en ging werken bij een particulier opsporingsbedrijf. Hier vervulde hij in een periode van 12 jaar verschillende uitvoerende en managementfuncties binnen alle aspecten van het vakgebied.

Initiatiefnemer

John Blokvoort was mede-initiatiefnemer bij de totstandkoming van de Beoordelingsrichtlijnen voor het opsporen van conventionele explosieven (BRL-OCE), nu WSCS-OCE. Tevens was John Blokvoort vertegenwoordiger én examinator bij de Stichting Examinering OCE en vertegenwoordiger namens de OCE-branche binnen het College van Deskundigen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Jos Walraven

Munitietechnicus en detectiespecialist. Na zijn technische opleiding (MTS), kwam Jos bij Defensie terecht. Daar heeft hij jarenlang als explosievenopruimer in de praktijk gewerkt. In die tijd raakte hij gefascineerd door de moderne detectietechniek.

GPS en grondradar

Om de finesses van GPS-gestuurde en grondradar-detectietechniek helemaal te leren kennen, werkte Jos achtereenvolgens bij verschillende opsporingbedrijven, die met deze detectietechnieken vooropliepen. Als projectleider heeft Jos meegewerkt aan de grootste opruimingsactie in Nederland tot nu toe: Kroondomeinen Hoog-Soeren. Ook was Jos betrokken bij het explosievenproject op het strand bij Zandvoort. Hier werden ruim 22.000 explosieven uit het zand gezeefd.

PRA ontwikkeld

Later heeft Jos Walraven samen met John Blokvoort de projectgebonden risicoanalyse ontwikkeld en zich verdiept in alle wet- en regelgeving met betrekking tot het opsporen van explosieven. Als Expload-adviseur helpt hij opdrachtgevers om gedegen en veilig explosieven onderzoeken te laten uitvoeren tegen minimale kosten.

 

Wout Fiers

Het bleek een kleine stap tussen instrumentmaker bij Philips Elektrotechnische Laboratorium en munitietechnicus bij Defensie. Wout Fiers beviel de overstap goed en besloot bij het leger te blijven.

Kortlopend

Buitenlandse missies maakt Wout naar onder meer Cambodja en Bosnië. Daar heeft hij zich gespecialiseerd in ‘technische ontwapening’ en ‘ontwikkelen van munitietechnische en EOD-opleidingen’. Na zijn pensionering keert Wout Fiers ­­ –  voor het United Nations Development Programme – als burger terug naar Cambodja en Bosnië. Voor Expload begeleidt Wout Fiers veelal kortlopende projecten. Vooral als bij opdrachtgevers behoefte bestaat aan munitietechnische kennis.