Opleidingen

O.a. vomes &

Basiskennis Oce

Omgaan met explosieve restanten uit WO-II

Dit is een cursus/workshop bedoeld voor beleidsmedewerkers van organisaties die mogelijk worden geconfronteerd met aanwezige explosieven uit WO-II.

De cursus bestaat uit inzicht in regelgeving en de te volgen procedures bij voorgenomen grondroerende werkzaamheden binnen het gebied van verantwoordelijkheid.
Cursusduur: 4 uur
Voorkennis: Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Geen, wel certificaat van deelneming
VOMES (Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen)

De cursus vormt de voorbereiding van deelnemers, op het succesvol afleggen van het examen Veilig Omgaan Met Explosieve Stoffen (VOMES), zoals vastgelegd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedoeld voor eenieder die tijdens werkzaamheden in contact komt met explosieven en vanaf 1 januari 2020 wettelijk verplicht.

De cursus bestaat in hoofdzaak uit het opdoen van theoretische kennis m.b.t. explosieven en explosieve stoffen. Naast de theorie moet ook vaardigheid worden verkregen in branche-specifieke handelingen met explosieven, wat niet is opgenomen in deze cursus.
Cursusduur: 8 uur
Voorkennis : Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Inbegrepen
Basiscursus OCE (Opsporen Conventionele Explosieven)

De cursus is bedoeld voor mensen die werkzaamheden uitvoeren binnen het werkgebied van een OCE-project. De overheid heeft bepaald dat aanwezigen (om welke reden dan ook) binnen een OCE-projectgebied minimaal moeten voldoen aan de opleidingseis Basiscursus OCE. Expload biedt deze cursus aan, inclusief het verplicht examen, afgenomen door een gecertificeerd examenbureau.

De cursus bestaat in hoofdzaak uit het opdoen van theoretische kennis m.b.t. explosieven en explosieve stoffen. Daarnaast wordt kennis opgedaan over de belangrijkste procedures binnen het OCE-projectgebied en bijbehorende wet- en regelgeving.
Cursusduur : 8 uur
Voorkennis: Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Inbegrepen
Munitiekennis Assistent OCE-deskundige

Bedoeld voor (assistent) OCE-deskundigen die werkzaam zijn op OCE-projecten en is eveneens gebaseerd op overheidsvoorschriften.

De cursus bereidt de cursist voor op de munitie-technische vragen en problemen die hem worden voorgelegd tijdens het examen Assistent OCE-deskundige.
Cursusduur: 8 uur
Voorkennis: Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Geen, wel certificaat van deelneming
Basiscursus handvuurwapens en bijbehorende munitie

Dit is een cursus die basiskennis en algemeen inzicht verschaft in handvuurwapens vanaf de Franse revolutie tot heden.

Aan de orde komen o.a. zwart buskruit, rookzwak buskruit, penvuur, rand vuur, centraalvuur, voorladers, achterladers, revolvers, pistolen, geweren en hun derivaten, pistoolmitrailleurs, mitrailleurs, plus de bijbehorende munitie bij dit arsenaal.
Cursusduur: 6 uur
Voorkennis: Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Geen, wel certificaat van deelneming
Basiscursus Explosieven, Munitie en Wapensystemen

Deze cursus is bedoeld om deelnemers de noodzakelijke basiskennis bij te brengen voor het moment dat zij werkzaam zijn/worden in functies waarin op basisniveau wordt gewerkt met explosieven, munitie en/of wapens.

Aan de orde komen o.a. basiskennis explosieve stoffen, basiskennis munitie en basiskennis wapensystemen (politie, landmacht, luchtmacht, marine).
Cursusduur: 24 uur (De complete cursus wordt aangeboden in 3 modules)
Voorkennis: Geen expliciete kennis noodzakelijk
Examinering: Geen, wel certificaat van deelneming

Naast de hierboven genoemde “standaard” cursussen kan Expload elke aan munitie en/of explosieven gerelateerd opleiding/cursus naar specifieke behoefte ontwikkelen en verzorgen.

* Alle cursussen worden standaard aangeboden in de Nederlandse taal, maar kunnen in overleg ook in het Engels worden verzorgd.