Werkwijze

Werkwijze

1 Inventariseren

Onder het inventariseren valt het luchtfoto onderzoek, archief onderzoek en literatuur onderzoek. Lees verder om te zien wat dit inhoudt.

Luchtfoto onderzoek

Het luchtfoto onderzoek heeft tot doel de schade aan het landschap als gevolg van oorlogshandelingen en de posities van militaire werken te inventariseren en door middel van een geografisch informatie systeem (GIS) in kaart te brengen.

Archief onderzoek

Het archiefonderzoek is gericht op het verzamelen van meer gedetailleerde gegevens. De archieven waaruit deze historische informatie wordt betrokken, bevinden zich zowel in Nederland als in het buitenland.

Literatuur onderzoek

Het literatuuronderzoek is gericht op het in kaart brengen van de grote lijnen van de explosieven gerelateerde geschiedenis van het onderzoeksgebied.

2 Analyseren

Na het inventariseren kunnen we beginnen met analyseren. Hieronder valt het doen van een vooronderzoek, risicoanalyse en/of explosievenopsporing. Lees verder om te zien wat dit inhoudt.

Explosievenopsporing

Explosievenopsporing is de meest kostbare processtap. Dit proberen we dan ook te vermijden.

Onnodig explosievenonderzoek wordt voorkomen door een vooronderzoek uit te laten voeren dat voldoet aan de inspanningsverplichtingen uit de laatste richtlijnen.

Hier wordt kritisch omgegaan met bewijs. Wij lichten dit graag toe.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse wordt uitgevoerd als de projectlocatie overlapt met een verdacht gebied en als duidelijk is waar welke grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek worden de risicomomenten geinventariseerd en wordt beoordeelt of een explosie leidt tot onacceptabele effecten. Zo ja, dan worden beheersmaatregelen geadviseerd.

Vooronderzoek

Het vooronderzoek onderzoekt de waarschijnlijkheid dat explosieven op bepaalde locaties liggen en brengt deze gebieden in kaart.

Doorlooptijden beginnen doorgaans bij 6 weken, afhankelijk van de onderzoekscope.

3 Implementeren

De implementatiefase gaat nu van start. Hierbij ondersteunen wij waar dit nodig is. Bekijk onderstaande video om een beter beeld van onze werkwijze te krijgen!