top of page

Beleidsadvies

112810_edited.jpg
Beleidsadvies: Over

Bij veel opdrachtgevers van projecten waarbij grondroering een rol speelt is de Wet & Regelgeving op het gebied van ontplofbare oorlogsresten een onbekend terrein. Dit geldt niet alleen voor particuliere opdrachtgevers maar ook voor (semi)overheidsinstanties.

Sinds 1 januari 2021 is de verplichte omgang met ontplofbare oorlogsresten opgenomen in het Arbobesluit. Hieruit volgen vele vragen zoals:

  • Ben  ik nu verplicht een onderzoek te laten uitvoeren?

  • Wie is verantwoordelijk voor de mogelijke risico’s?

  • Moeten we hiervoor een gemeentelijk standpunt innemen?

  • Geldt dit ook voor de bouw van een schuurtje of aanbouw

  • Wie gaat dit allemaal betalen?


Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen die u heeft ten aanzien van de gestelde Wet & Regelgeving en/of beleidsstukken kunt u contact opnemen met Expload.

Beleidsadvies: Tekst
bottom of page