top of page

Beleidsadvies

Bij veel opdrachtgevers van projecten waarbij grondroering een rol speelt is de Wet & Regelgeving op het gebied van ontplofbare oorlogsresten een onbekend terrein. Dit geldt niet alleen voor particuliere opdrachtgevers maar ook voor (semi)overheidsinstanties.

Sinds 1 januari 2021 is de verplichte omgang met ontplofbare oorlogsresten opgenomen in het Arbobesluit. Hieruit volgen vele vragen zoals:

Ben ik nu verplicht een onderzoek te laten uitvoeren?

Wie is verantwoordelijk voor de mogelijke risico’s?

Moeten we hiervoor een gemeentelijk standpunt innemen?

Geldt dit ook voor de bouw van een schuurtje of aanbouw

Wie gaat dit allemaal betalen?


Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen die u heeft ten aanzien van de gestelde Wet & Regelgeving en/of beleidsstukken kunt u contact opnemen met Expload.

112810_edited.jpg

Bij veel opdrachtgevers van projecten waarbij grondroering een rol speelt is de Wet & Regelgeving op het gebied van ontplofbare oorlogsresten een onbekend terrein. Dit geldt niet alleen voor particuliere opdrachtgevers maar ook voor (semi)overheidsinstanties.

Sinds 1 januari 2021 is de verplichte omgang met ontplofbare oorlogsresten opgenomen in het Arbobesluit. Hieruit volgen vele vragen zoals:

  • Ben  ik nu verplicht een onderzoek te laten uitvoeren?

  • Wie is verantwoordelijk voor de mogelijke risico’s?

  • Moeten we hiervoor een gemeentelijk standpunt innemen?

  • Geldt dit ook voor de bouw van een schuurtje of aanbouw

  • Wie gaat dit allemaal betalen?


Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen die u heeft ten aanzien van de gestelde Wet & Regelgeving en/of beleidsstukken kunt u contact opnemen met Expload.

bottom of page