top of page

Vooronderzoeken & risicoanalyses

Expload is gecertificeerd conform het CS-VROO en voert historische vooronderzoeken en risicoanalyses uit. Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring met dit type onderzoeken. 


De X in ons logo is gebaseerd op de kaartmarkering die werd gebruikt om piloten te informeren over welk doel zij gezamenlijk aan dienden te vallen. Het staat symbool voor het gezamenlijke doel dat wij bij iedere opdracht met de opdrachtgever bepalen. Wat is proportioneel? En hoe zorgen we dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van mogelijk achtergebleven oorlogsresten?

Samen met de opdrachtgever bepalen we welk type onderzoek (A t/m F) het beste past bij het project.

A

Oriënterend onderzoek 

Een onderzoek op basis van eerder uitgebrachte rapporten en/of raadpleging van de Expload database. Op basis kan in een korte tijd worden nagegaan of er indicaties zijn dat binnen het projectgebied of in de directe omgeving oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.


Als het oriënterend onderzoek aangeeft dat er mogelijk ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn raadt Expload nader onderzoek aan. Nader onderzoek kan bestaan uit één of meerdere onderstaande vervolgonderzoeken (zie B t/m F).

B

Vooronderzoek conflictperiode

Verzamelen en analyseren van oorlogshandelingen tijdens de conflictperiode. In dit type onderzoek stelt Expload vast of er voldoende bewijs is om vast te stellen dat er mogelijk ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven op de projectlocatie.


Indien dit het geval is wordt dit gebied zowel horizontaal als verticaal afgebakend als ‘verdacht gebied conflictperiode’.

C

Vooronderzoek na-conflictperiode

Onderzoek naar ontwikkelingen/werkzaamheden na de conflictperiode. Hierbij geldt het uitgangspunt dat naoorlogs geroerde grond geen explosieven meer bevat. Op basis van dit type onderzoek kan Expload de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten alleen uitsluiten.


Indien Expload dit kan aantonen, zal zij een gedeelte van het gebied 'onverdacht' verklaren.

D

Vooronderzoek Compleet

Dit betreft een combinatie van een onderzoek conflictperiode en na-conflictperiode (B+C) in één onderzoeksrapportage.

Alleen wanneer voor een projectlocatie zowel een vooronderzoek conflictperiode als na-conflictperiode is uitgevoerd, mag een gebied worden bestempeld tot 'verdacht gebied'.

E

Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten

Onderzoek naar invloeds-, gevaars- en uitwerkingsfactoren van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de uit te voeren werk(methode) en in te zetten materieel. Daarna het vaststellen van eventuele risico’s voor werknemers en derden.  

F

Projectgebonden combinatie-onderzoek (PCO)

In een PCO worden de relevante onderdelen van een onderzoek conflictperiode, na-conflictperiode en/of risicoanalyse (B+C+E) in willekeurige volgorde uitgevoerd om een uitspraak te doen over de mogelijke risico’s met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.


Voorwaarde hierbij is dat het rapport in de eindconclusie aangeeft of er m.b.t. explosieven beheersmaatregelen moeten worden getroffen. De PCO is alleen bruikbaar voor het specifieke project waarvoor de rapportage is opgesteld. De PCO wordt ook wel een risico-inventarisatie en evaluatie ontplofbare oorlogsresten (RI&E-OO) genoemd. 

Vraag een offerte aan

Vul onderstaande gegevens in en we nemen z.s.m. contact met u op

We nemen z.s.m. contact met u op!

bottom of page