top of page

Soorten onderzoeksrapporten

A

Oriënterend onderzoek 

Betreft een onderzoek naar eerder uitgebrachte rapporten en/of raadpleging van de Expload database op basis waarvan, binnen korte doorlooptijd (Quick scan), kan worden nagegaan of er indicaties zijn of er binnen of in de directe omgeving van de projectlocatie oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden.


Indien uit het oriënterend onderzoek niet kan worden bevestigd dat er geen ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn dient er nader onderzoek te worden uitgevoerd. Nader onderzoek kan bestaan uit één of meerdere onderstaande vervolgonderzoeken (zie B t/m F).

B

Onderzoek conflictperiode

Verzamelen en analyseren van oorlogshandelingen tijdens de conflictperiode waardoor kan worden vastgesteld dat er mogelijk ontplofbare oorlogsresten zijn achtergebleven. Indien dit het geval is wordt dit gebied zowel horizontaal als verticaal afgebakend als ‘verwachtingsgebied ontplofbare oorlogsresten’.

C

Onderzoek na-conflictperiode

Onderzoek naar ontwikkelingen/werkzaamheden na de conflictperiode die op basis van de beoordeling van feitenmateriaal de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uitsluiten. Indien deze uitsluiting niet kan worden aangetoond wordt het eventueel eerder benoemde ‘verwachtingsgebied ontplofbare oorlogsresten’ als ‘verdacht gebied ontplofbare oorlogsresten’ aangemerkt.

D

Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten

Dit betreft een combinatie van een onderzoek conflictperiode en na-conflictperiode (B+C) in één onderzoeksrapportage.

E

Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten

Onderzoek naar invloeds-, gevaars- en uitwerkingsfactoren van de mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de uit te voeren werk(methode) en in te zetten materieel. Daarna het vaststellen van eventuele risico’s voor werknemers en derden.  

F

Risico Inventarisatie & Evaluatie ontplofbare oorlogsresten

In een RI&E-OO worden de relevante onderdelen van een onderzoek conflictperiode, na-conflictperiode en/of risicoanalyse (B+C+E) in willekeurige volgorde uitgevoerd om een uitspraak te doen over de mogelijke risico’s met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.


Voorwaarde hierbij is dat het rapport in de eindconclusie aangeeft of er beheersmaatregelen moeten worden getroffen t.a.v. ontplofbare oorlogsresten of niet. De RI&E is alleen bruikbaar voor het specifieke project waarvoor de rapportage is opgesteld. De RI&E-OO wordt ook wel een projectgebonden combinatieonderzoek (PCO) genoemd.

Onderzoeksrapporten: Lijst

Vraag een offerte aan

Vul onderstaande gegevens in en we nemen z.s.m. contact met u op

arrow&v

We nemen z.s.m. contact met u op!

Onderzoeksrapporten: Offerte
bottom of page