top of page


Het daadwerkelijk opsporen van explosieven behoort niet tot onze diensten, waardoor wij onafhankelijk advies kunnen geven over (kosten)verantwoord handelen. Bijvoorbeeld over het besteden van budgetten aan explosievenveiligheid, over de aanpak van een vooronderzoek, risicoanalyse of over het explosieven opsporingsproces.

bottom of page